Pressemelding

Ny daglig leder (CEO) ved Fiskerstrand Verft AS Dag Vikestrand er ansatt som ny CEO ved Fiskerstrand Verft AS.  Han er 56 år og bor i Tennfjord. Han er i dag senior vice president (verftsdirektør) ved Vard Brattvaag. Vikestrand er utdannet ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøyskole, maskinlinjen med spesialretning drift &...

Offshoreskip bygges om til innovativ skjellhøster «Artic Pearl»

Ombygging av offshore fartøyet til  fiskefartøy med revolusjonerende fangstmetode av skjell. Fiskerstrand Verft AS skrev kontrakt med rederiet Tau Tech nå Ava Ocean i desember 2021 vedrørende ombygging av offshorefartøy til skjellhøster.  Ombyggingen startet i januar 2022.  Dette pilotprosjektet skal bli en fremtidig katalysator for bærekraftig og miljøvennlig høsting av...

Ombygging fra LNG til helelektrisk «Karlsøyfjord»

Ny ombyggingskontrakt til Fiskerstrand Verft innen batteriteknologi. Fiskerstrand Verft AS har fått i oppdrag med Boreal om å konvertere MF "Karlsøyfjord" fra dagens LNG-fremdriftssystem til helelektrisk fremdriftssystem med batteri som kraftkilde. «Karlsøyfjord» skal etter planen ankomme verftet ved årsskiftet. Fergen skal oppgraderes i henhold til DNV-GLs «battery power»-notasjon, der batteriene...

Ombygging av BB ORCA til servicebåt for Buksér og Berging.

Fiskerstrand Verft har fått i oppdrag med Buksér og Berging om å installere avlusningssystem om bord i BB Orca for serviceoppdrag innen havbruksnæringen. I tillegg til å installere avlusningssystemer skal det også utføres ytterligere arbeid for å tilpasse fartøyet for operasjoner inn mot havbruksnæringen. BB ORCA ankom Fiskerstrand Verft 24.06...

Kontrakt med Smir Group for å bygge om Hydro Patriot (tidligere Island Spirit) til avlusningsbåt.

Fiskerstrand Verft har fått i oppdrag med Smir Group sitt datterselskap Hydrolicer Drift om å installere Hydrolicere ombord i Hydro Patriot for lusebehandling av laks i oppdrettsnæringen. I tillegg til å installere Hydrolicer skal det også utføres ytterligere arbeid for å tilpasse fartøyet for operasjoner inn mot havbruksnæringen. Hydro Patriot...

Ombygging av 3 båter for Axxis Geo Solution

Fiskerstrand Verft AS har fått i oppdrag av Axxis Geo Solution å bygge om «Havila Aurora» i forbindelse med Axxis sin satsing innen nodeseismikk. «Havila Aurora» ankom Fiskerstrand Verft AS i begynnelsen av mai for å starte arbeidet med å installere utstyr for nodeseismikk. I tillegg til dette skal Fiskerstrand...

Kontrakt på ombygging av 2 ferger til Canada for Labrador Marine Inc.

Fiskerstrand Verft AS har inngått kontrakter med Canadisk rederi på ombygging av «Hiiumaa» og «Grete». Fiskerstrand Verft inngikk i september 2018 kontrakter med Labrador Marine Inc på oppgradering av bil og passasjerfergene «Grete» og «Hiiumaa». «Grete» ankom Fiskerstrand Verft AS september 2018 og har i perioden frem mot avgang ved årsskiftet...