Oppgradering av systemene på 1 ferge og ombygging til batteri av 2 ferger

Fiskerstrand Verft AS har nylig inngått kontrakt med Fjord1 i forbindelse med ombygging av MF»Volda»
Arbeidet med MF «Volda» skal skje nå i høst og verftet skal perioden bytte ut hovedmotorer og hjelpemotorer, øke gjennomkjøringshøyde rampedekk samt utføre generell oppgradering av systemene om bord. 05.09.19

Totalt har vi siste året inngått kontrakt på 3 større ombyggingsoppdrag til Fjord1, der vi før ferien leverte bilfergen «Årdal» tilbake til rederiet oppgradert til 100% batteri ferge. «Årdal» er Fiskerstrand Verfts nybygg 61.

img

Arbeidet med ombyggingen av MF «Lærdal» til batteri ferge startet nå i august og skal ferdigstilles i slutten av året. «Lærdal» er Fiskerstrand Verfts nybygg 42.

img

Les andre nyheter