Kontrakt på ombygging av 2 ferger til Canada for Labrador Marine Inc.

Fiskerstrand Verft AS har inngått kontrakter med Canadisk rederi på ombygging av «Hiiumaa» og «Grete».
Fiskerstrand Verft inngikk i september 2018 kontrakter med Labrador Marine Inc på oppgradering av bil og passasjerfergene «Grete» og «Hiiumaa».

«Grete» ankom Fiskerstrand Verft AS september 2018 og har i perioden frem mot avgang ved årsskiftet fått montert nye kjøreramper, modifisert eksisterende landstrømsystem til å dekke 600VAC 60Hz, installert et «Sewage treatment system», på grunn av lokale krav om utslipp til sjø, samt oppgradert innredning og lugarer. Rederiet har også endret navn på fartøyet til QAJAQ W.

«Hiiumaa» ankom Fiskerstrand Verft AS i samme periode og verftet har nå, i påvente av endelige avklaringer, nylig signert en større avtale på å levere leddede kjøreramper spesial tilpasset for sambandet fergen skal betjene, en større utvidelse av dagens innredning og lugarer med egen VIP avdeling, samt levere og montere ny MOB-Båt.
For å øke komforten om bord i fergene har rederiet også valgt å installere slingrekjøler på begge fergene. På grunn av restriksjoner rundt ferskvann har rederiet også om bord i Hiiumaa investert i omvendt osmose anlegg for å produsere eget ferskvann om bord i fartøyet. Generelt vedlikehold og utvendig maling, både over og under vannlinje, er også en del av avtalt arbeidsomfang på begge fartøyene.
Både QAJAQ W (opprinnelig Muhumaa) og Hiiumaa var bygget ved Fiskerstrand med Multi Maritime MM 90 FC design. Fergene var levert i perioden 2010 og 2011, i en serie med 3 identiske ferger (Fiskerstrand bygg no. 63-64 og 65) til det Estiske rederiet Saarema Shipping Company Ltd, med is-klasse i henhold til Ice 1A. Fergene skal operere i området Strait of Belle Isle og på nordkysten av Labrador i Canada.

Les andre nyheter