OM OSS

Fiskerstrand Verft AS er et tradisjonsrikt skipsverft, etablert som Fiskerstrand Slip & Motorverksted i 1909. 
Vi er en sterk hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet i Sula kommune.

Fiskerstrand er et kombinasjonsverft med høy kompetanse innen reparasjon, vedlikehold, ombygging og skipsbygging.

Vår motivasjon til å levere kvalitet har røtter helt tilbake til grunnlegger
Peder E. Fiskerstrand som levde etter, «Skikkelig arbeid må det være, så ligger du ikke søvnløs når båtene er på havet i uværet».  
Dette er fremdeles vår motivasjon for å levere kvalitet. Bedriften investerer i kunnskap, nye arbeidsmetoder og anlegg i et marked der stor oppmerksomhet er rettet mot miljøvennlige løsninger.

Våre visjoner:

«Vi skaper bærekraftig maritim utvikling»
Dette handler om å kombinere langsiktig lønnsomhet og vektlegging av etikk, ressurseffektivitet, miljø og sosiale forhold. Vi har tro på at det finnes en grunnleggende sammenheng mellom god forretningsvirksomhet, samfunn og miljø.

Våre verdier:

Kvalitet – pålitelighet – inkluderende – fornyende

Fiskerstrand har erfaring og kunnskap om prosjektering, planlegging og bygging av innovative skip. Denne regionen har en av de største og mest progressive maritime klynge i verden, og et betydelig antall selskaper som spesialiserer seg på skip og skipsutstyr. Regionen har en unik maritim kompetanse, både i form av faglært arbeidskraft og teknologi.

Vi er godkjent lærebedrift.