OMBYGGING

Fiskerstrand Verft AS har lang erfaring med ombygging av skip. I stedet for å bygge et komplett nytt skip, er ombygging  ofte mer økonomisk lønnsomt for rederiet. 
Vi utfører alle typer ombygginger for å møte fremtidens miljøkrav. Vi har erfaring med ombygging av skip fra diesel til diesel elektrisk, til LNG, fra LNG til batteri drift.

Vår prosjektledelse jobber tett i sammen med rederier, design, klasse, myndigheter og leverandører. I alle ombygginger er samarbeid en nøkkelen til suksess.

Mer om våre ombygginger under fanen Referanseliste.