Pressemelding

Ny daglig leder (CEO) ved Fiskerstrand Verft AS

Dag Vikestrand er ansatt som ny CEO ved Fiskerstrand Verft AS.  Han er 56 år og bor i Tennfjord. Han er i dag senior vice president (verftsdirektør) ved Vard Brattvaag.

Vikestrand er utdannet ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøyskole, maskinlinjen med spesialretning drift & vedlikehold av maritime maskineri systemer.

Han har i hele sin yrkeskarriere arbeidet i den maritime næringen, i hovedsak i verftsindustrien på Sunnmøre.  I en årrekke var han en del av salg/markedsavdelingen i Vard Group og i tillegg til nåværende stilling som verftsdirektør for Vard Brattvaag siden 2019, hadde han tilsvarende stilling ved Vard Langsten i Tomrefjord fra 2013 til 2017.

Fra sin tidligere yrkeskarriere har Vikestrand erfaring som inspektør og prosjektleder i seismikk selskapet Schlumberger, Western Geco, samt som skipsrørlegger og maskinmontør ved verft.

Han har også hatt en rekke styre- og tillitsverv knyttet til både yrke og frivillig virksomhet og er nå styreleder i Maritimt Forum Nordvest.

Det er således en svært kompetent og erfaren leder Fiskerstrand Verft får om bord.

Vikestrand vil etterfølge Magne Standal som leder av Fiskerstrand Verft.  Etter å ha arbeidet ved verftet siden 1985, herav som daglig leder siden 2016, går Magne over i pensjonistenes rekker på nyåret 2023.

Fiskerstrand, 7. juli 2022

Kontaktpersoner: Konsernsjef Rolf Fiskerstrand, tlf 908 34 466

Styreleder Sveinung Flem, tlf 900 94 510

Les andre nyheter