Ombygging av 3 båter for Axxis Geo Solution

Fiskerstrand Verft AS har fått i oppdrag av Axxis Geo Solution å bygge om «Havila Aurora» i forbindelse med Axxis sin satsing innen nodeseismikk.

«Havila Aurora» ankom Fiskerstrand Verft AS i begynnelsen av mai for å starte arbeidet med å installere utstyr for nodeseismikk. I tillegg til dette skal Fiskerstrand Verft AS også oppgradere innredningen, for å øke mannskapskapasiteten fra 36 til 41 personer, installasjon av osmose anlegg og generelt vedlikeholdsarbeid skal også utføres i perioden fartøyet ligger ved kai.  «Geo Kaspian «, «Havila Fortune» og «Havila Aurora». 31.05.2019

Les andre nyheter