ANDRE TJENESTER

Fiskerstrand Verft AS har erfaring og kunnskap om prosjektering, planlegging og bygging av innovative og fremtidsrettede skip.
I dag er alle nybygg på Fiskerstrand Verft AS, basert på utrustning av skrog.

Kvalitet, kompetanse og pålitelighet er vårt varemerke!

Siden 1965 har verftet levert mer enn 84 forskjellige nybygg. Når det gjelder bygging av ferger, er det neppe andre verft med tilsvarende kompetanse. I tett samarbeid med rederier, skipsdesignere og leverandører, planlegger og administrere vi prosjekter for å sikre best mulige løsninger for våre kunder. Gjennom årene har Fiskerstrand Verft AS også bidratt med innovative løsninger for fiskefartøy, som har satt en ny standard når det gjelder sikre og effektive arbeidsvilkår.

Vi ønsker å fremheve kompetansen innen miljøteknologi som er utviklet gjennom leveranser av LNG drevne ferger, LNG drevne fiskefôrbåter samt biodiesel og batteri hybrid ferger.