Offshoreskip bygges om til innovativ skjellhøster «Artic Pearl»

Ombygging av offshore fartøyet til  fiskefartøy med revolusjonerende fangstmetode av skjell.

Fiskerstrand Verft AS skrev kontrakt med rederiet Tau Tech nå Ava Ocean i desember 2021 vedrørende ombygging av offshorefartøy til skjellhøster.  Ombyggingen startet i januar 2022.  Dette pilotprosjektet skal bli en fremtidig katalysator for bærekraftig og miljøvennlig høsting av ressurser fra havbunnen.  Ava Ocean har utviklet en fangstbasket som skal plukke skjellene skånsomt fra havbunnen ved hjelp av et pumpesystem.  Det er bygget en hangar og det blir blant annet installert høstingsutstyr, fabrikk og fryseri om bord. Målet er å høste 100-200 tonn haneskjellmuskler pr.tur. Skjellfabrikken om bord tar ut både muskler og restråstoff fra skjellene, og målet er å utnytte alt.

Les andre nyheter