Varsel om arbeid i helger og på natt ved Fiskerstrand Verft

Fiskerstrand Verft varsler med dette om at det i en periode fra 23. april og 5 – 6 uker frem, vil foregå skiftarbeid på kveld og nattestid, samt til dels i helgene, unntatt søndager og røde helligdager. Det vil kunne forekomme noe støyende arbeid. Dette skyldes pågående arbeid med et større ombyggingsprosjekt. Støyskjermende tiltak vil bli iverksatt så langt dette er mulig, og verftet vil gjøre sitt ytterste for å holde støyen på et lavest mulig nivå. Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med verftet.

Les andre nyheter