Ombygging av Nordkapp Klassen

Ombygging av Nordkapp Klassen

Stor ombyggingsjobb for Sjøforsvaret.
KV “ANDENES” –  KV “SENJA”  –  KV “NORDKAPP»
Hovedgrunnen til oppdraget er at Kystvaktens Lynx- helikoptre skal byttes ut til fordel for de langt større og mer teknologisk avanserte NH-90 – helikoptrene. På grunn av de nye helikoptrenes størrelse, vekt og tekniske spesifikasjoner må Kystvaktens helikopterbærende fartøyer gjøre en del tilpasninger. Det innebærer blant annet at Nordkapp-klassen må bygges om i forhold til helikopterhangar og helikopterdekk før de er i stand til å operere de nye helikoptrene. Fartøyene skal også skifte ut sine aktive finnestabiliseringssystemer og få helt ny lugarinnredning for mannskapet om bord. Utskifting av systemer for ferskvannsproduksjon og nytt komplett system for marin avfallsbehandling. I tillegg skal radarsystemene for helikopterkontroll oppgraderes. Arbeidet med demontering, montering, konfigurering og testing av de nye radarsystemene vil bli gjort i samme periode som fartøyene blir tilpasset de nye NH – 90 helikoptrene.

Last ned filer

Download files