Ombygging av MF «Fannefjord»

Ombygging av MF «Fannefjord»

MF «Fannefjord» ombygget for LNG/batteri hybrid fartøy.
Denne løsningen representerer fremtidige muligheter innenfor det å ombygge eksisterende skip
til fremtidsrettede miljøvennlige fartøy. 2015.
Gjennomføring:
– Fiskerstrand Verft AS installerte batteripakken om bord i MF «Fannefjord» i perioden mars/april 2015
– Tett samarbeid mellom verftet, Fjord1, designer og elektroleverandør
– Kontinuerlig dialog med Sjøfartsdirektoratet (NMA) for å imøtekomme regelverk
Installasjonskriterier:
– Gasstett batteri container bygd og integrert i skip
– Nødventilasjon, Ex-sone ved inn/ut luft
– Intern kjøling
– Vanntåke og sprinkler system for brannslukking
– EX- utstyr internt i container
– Deteksjon av gass, røyk, varme.
– Kameraovervåkning
Resultateffekt:
– LNG generator blir kjørt med optimal belastning ved overfart og terminal
– Ved kai/terminal anløp leverer generator effekt til en batteripakke
– Etter ESS Installasjon kjører MF «Fannefjord» 80% av seiletid med 1 LNG Generator
   – Batteripakke erstatter 1 stk GG i drift under overseiling.
Fordeler :
– Redusert utslipp av CO2
– Reduserte drift / vedlikeholdskostnader av GG
– Merkbar reduksjon i drivstoff kostnader.

Last ned filer

Download files