Forretningsetiske retningslinjer

Vi har høye forventninger både til oss selv og våre leverandører. Fiskerstrand Verft sine etiske retningslinjer har som formål å tydeliggjøre prinsipper og verdier som skal være styrende for vår drift. Våre etiske retningslinjer er kjørereglene i forhold til hvilken etisk standard organisasjonen vil ha, de holdninger som skal utvises og hvordan selskapets virke skal utføres. Våre etiske retningslinjer finner du her:

Etiske retningslinjer