Redegjørelse etter Åpenhetsloven

Virksomheter som omfattes av Åpenhetsloven skal hvert år, innen 30.juni, publisere en rapport om arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Fiskerstrand Verft sin redegjørelse godkjennes og signeres av styret, og den publiseres på vår nettside.

Vår redegjørelse finner du her:  

Redegjørelse etter Åpenhetsloven