Bygg nr.: 57 «Sand» – 2007

Bygg nr.: 57 «Sand» – 2007

Bil- og passasjerferge
Rederi: Tide Sjø AS, nå Norled AS
Diesel Mechanical Propulsion Systems
Class Notation/Flag: DNV+1A1, R4, Car Ferry B, R4, RPS, E0, NMD-Norwegian Marine Directorate Trade area 2 (EU-E)
Design: Multi Maritime AS – MM 63 FE. 50 PCU – 190 PAX

Hoveddimensjoner
Lengde O.A : 64,20 m
Lengde bildekk : 63,00 m
Største bredde : 14,00 m
Dybde riss til bildekk : 480 m
Maksimal dybdeg. : 3,30 m
Servicefart ca. : 11 knop
Passasjerantall : 255 stk
Personbilenheter : 50 stk