Bygg nr.: 48 «Nordfjord» – 2002

Bygg nr.: 48 «Nordfjord» – 2002

Bil- og passasjerferge
Rederi: Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS, nå Fjord1

Diesel Mechanical Propulsion Systems

Class Notation/Flag: DnV +1A1, R3, Car Ferry A, E0, NMD, Trade area 4 (EU-C) / Norwegian

Design: Multi Martime AS – 54 PCU – 200 PAX

 

54 PBE Pendelferge
Hoveddimensjoner
Lengde O.A : 72,20 m
Lengde bildekk : 63,60 m
Største bredde : 14,60 m
Dybde riss til bildekk : 5,00 m
Fri høyde bildekk : 5,0 m
Passasjerantall : 200 stk.
Personbilenheter : 54 stk.