Bygg nr.: 46 «Nordøytrål» – 2001

Bygg nr.: 46 «Nordøytrål» – 2001

Tråler
Rederi: Fiskersikompetanse AS, nå Olympic Seafood AS
Class Notation/Flag: +1A1, ICE-1B Stern Trawler, E0, Hull complies with ICE-1A / Norwegian

Kombinert Arktisk frysetråler med fabrikk for fisk og reker, konstruert for arktiske farvann

Hoveddimensjoner
Lengde O.A : 56,80 m
Lengde p.p. : 49,20 m
Bredde : 12,60 m
Dybde i riss h.d : 5,20 m
Dybde til shelter d. : 7,70 m
Gross tonn : 1495 tonn
Service fart : 15 knop
Besetning : 20 personer