Bygg nr.: 41 «Hamarøy» – 1993

Bygg nr.: 41 «Hamarøy» – 1993

Bil- og passasjerferge
Rederi: Ofoten og Vesterålen Dampskibsselskap ASA, nå Torghatten Nord AS
Diesel Electrical Propulsion Systems
Class Notation/Flag: DnV +1A1, R2, Car Ferry B, E0, MCDK-PWDK-TMON, NMD, Trade area 4, (EU-C)/ Norwegian
Design: Polarkonsult AS – 105 PCU – 399 PAX
Hoveddimensjoner
Lengde O.A : 84,00 m
Lengde p.p. : 70,80 m
Bredde på spant : 15,00 m
Dybdegang KVL : 5,00 m
Servicefart ca. : 16 knop
Passasjerantall : 399 stk.
Personbilenheter : 105 stk.