ombygging

Fiskerstrand  har lang erfaring med ombygging av fartøyer.  I stedet for å bygge et komplett nytt fartøy, er ombygging  ofte mer økonomisk lønnsomt for rederiet.  Vi utfører alle typer ombygginger.  Vår prosjektledelse jobber tett i sammen med rederier, design, klasse, myndigheter og leverandører.  I alle ombyggingsjobber er samarbeid  en nøkkelen til suksess. 

Mer om våre ombygginger under fanen Referanseliste.

 

OMBYGGING - FRA SERVICEBÅTER TIL AVLUSINGSBÅTER​
 

​"Frøy Merlin"                                                                                                        "Helen Burnie"                                                               "Notmann"                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risevegen 23 - 6035 Fiskarstrand