skipsbygging

Fiskerstrand har erfaring og kunnskap om prosjektering, planlegging og bygging av innovative og fremtidsrettede skip.

Kvalitet, kompetanse og pålitelighet er vårt varemerke!

Siden 1965 har Fiskerstrand Verft AS levert mer enn 84 forskjellige nybygg. Når det gjelder bygging av ferger, er det neppe andre verft med tilsvarende kompetanse. I tett samarbeid med rederier, skipsdesignere og leverandører, planlegger og administrere vi prosjekter for å sikre best mulige løsninger for våre kunder. Gjennom årene har Fiskerstrand også bidratt med innovative løsninger for fiskefartøy, som har satt en ny standard når det gjelder sikker og effektiv arbeidsvilkår.

Vi ønsker å fremheve kompetansen innen miljøteknologi som er utviklet gjennom leveranser av 4 LNG drevne ferger, 2 LNG drevne fiskefôrbåter samt 2 biodiesel batteri hybrid ferger.  I dag er alle nybygg på Fiskerstrand Verft AS, basert på utrustning av skrog.

Risevegen 23 - 6035 Fiskarstrand