pressemeldinger

17.01.18

KONTRAKT PÅ OMBYGGING AV 2 FERGER TIL CANADA

Fiskerstrand Verft har inngått kontrakter med Canadisk rederi på ombygging av «Hiiumaa» og «Grete».

Fiskerstrand Verft inngikk i september 2018 kontrakter med Labrador Marine Inc på oppgradering av bil og passasjerfergene Grete og Hiiumaa.

Grete ankom Fiskerstrand Verft september 2018 og har i perioden frem mot avgang ved årsskiftet fått montert nye kjøreramper, modifisert eksisterende landstrømsystem til å dekke 600VAC 60Hz, installert et «Sewage treatment system», på grunn av lokale krav om utslipp til sjø, samt oppgradert innredning og lugarer. Rederiet har også endret navn på fartøyet til QAJAQ W. 

Hiiumaa ankom Fiskerstrand Verft i samme periode og verftet har nå, i påvente av endelige avklaringer, nylig signert en større avtale på å levere leddede kjøreramper spesial tilpasset for sambandet fergen skal betjene, en større utvidelse av dagens innredning og lugarer med egen VIP avdeling, samt levere og montere ny MOB-Båt.

For å øke komforten om bord i fergene har rederiet også valgt å installere slingrekjøler på begge fergene. På grunn av restriksjoner rundt ferskvann har rederiet også om bord i Hiiumaa investert i omvendt osmose anlegg for å produsere eget ferskvann om bord i fartøyet. Generelt vedlikehold og utvendig maling, både over og under vannlinje, er også en del av avtalt arbeidsomfang på begge fartøyene.

Både QAJAQ W (opprinnelig Muhumaa) og Hiiumaa var bygget ved Fiskerstrand med Multi Maritime MM 90 FC design. Fergene var levert i perioden 2010 og 2011, i en serie med 3 identiske ferger (Fiskerstrand bn. 63-64 og 65) til det Estiske rederiet Saarema Shipping Company Ltd, med is-klasse i henhold til Ice 1A. Fergene skal operere i området Strait of Belle Isle og på nordkysten av Labrador i Canada.

05.12.18

NY OMBYGGINSKONTRAKT TIL FISKERSTRAND VERFT

Skal bygge om MF Lærdal til batteriferge

Fiskerstrand Verft har fått i oppdrag med Fjord1 å oppgradere bilfergen MF Lærdal fra dagens dieselelektriske fremdriftssystem til helelektrisk fremdriftssystem med batteri som hovedkraftkilde.

Lærdal skal etter planen ankomme verftet medio august 2019 og skal i perioden frem mot jul installere batterier og ladesystem. Fergen skal oppgraderes i henhold til DNV-GL sin «battery power» notasjon, der batteriene defineres som fartøyets primære energikilde i et nytt batterielektriske fremdriftssystem.

Eksisterende kjølesystemer, ventilasjonssystem og brann/sikkerhetssystem blir oppgradert og tilpasset som en konsekvens av dette. Rederiet har også valgt å oppgradere dagens kontrollsystem.

Siemens er valgt som systemleverandør og skal levere BlueDrive PlusC tavler, Energy Management Systemet (EMS), ladesystemer og batterier i forbindelse med oppgraderingen. Isowest, Acel, Rolls-Royce Marine og Aeron blir også viktige bidragsytere i dette prosjektet

Fiskerstrand er meget godt fornøyd med at vi i løpet av 4 uker har signert kontrakter med Fjord1 på å bygge om både MF Årdal og MF Lærdal til miljøferger. Dette passer godt inn i verftets strategi om å være en attraktiv aktør for ombygginger av seilende fartøy til miljøvennlige skip.

MF Lærdal var levert av Fiskerstrand Verft i 1997, som bygg nr. 42, designet av Multi Maritime i Førde.

 

26.11.18

ØKER 400V STRØMKAPASITET PÅ LAND

Fiskerstrand bygger ut strømkapasiteten på land for å redusere utslipp ved egen kai.

Fiskerstrand Verft har i de siste årene hatt kontinuerlig fokus på tiltak for å forbedre miljøet ved eget anlegg og har nå investert betydelige midler i å utvide 400V kapasiteten ved egen kai.

Fra uke 49-2018 så har verftet mulighet til å tilby økt kapasitet på strøm fra land til våre kunder. Inn mot dagens miliøfokus, der rederiet nå bygger miljøvennlige skip, så er det flott at vi som verft også kan bidra til å redusere utslipp av skadelige klimagasser når fartøyene ligger ved kai her ved Fiskerstrand Verft, sier adm. dir. Magne Standal.

Kapasiteten som verftet nå kan tilby våre kunder er økt med 1600 kVA, som bidrar til at vi kan levere økt landstrøm tilsvarende et redusert utslipp på ca. 185.000 CO2 ekvivalenter.

I tillegg til det positive energi- og klimaregnestykket, vil en slik investering også være positivt for nærmiljøet med hensyn til støy og utslipp gjennom betydelig redusert behov for bruk av hjelpemotorer.

 

06.11.18

FISKERSTRAND VERFT SKAL BYGGE OM MF ÅRDAL TIL MILJØFERGE

Fiskerstrand Verft har fått i oppdrag med Fjord1 om å oppgradere bilfergen Årdal fra dagens dieselmekanisk fremdriftssystem til dieselelektrisk med batteri som energi kilde.

Årdal skal etter planen ankomme verftet 14 februar 2019 og skal i perioden frem mot ferien skifte ut dagens direktedrevne dieselmotorer med batterier. Fergen skal oppgraderes i henhold til DNV-GL sin «battery power» notasjon, der batteriene er definert som fartøyets primære energikilde i et nytt dieselelektriske fremdriftssystem. Det skal også installeres nye strømaggregat som sekundær energikilde.

Kjølesystemer, ventilasjonssystem og brann/sikkerhetssystem blir oppgradert som en konsekvens av dette.

Siemens er valgt som systemleverandør og skal levere BlueDrive PlusC tavler, Energy Management Systemet (EMS), ladesystemer og batterier i forbindelse med oppgraderingen. Isowest, Acel og Aeron blir også viktige bidragsytere i dette prosjektet

Fiskerstrand er meget godt fornøyd med å ha signert kontrakten med Fjord1, der verftets strategi innenfor miljøteknologi nå dreies over fra nybygg til større ombygginger som det fremste satsingsområdet til verftet

MF Årdal var levert av Fiskerstrand Verft i 2008, som bygg nr. 61, designet av Multi Maritime i Førde.

 

 

 

 

Risevegen 23 - 6035 Fiskarstrand