pressemeldinger

23.08.21

Ny ombyggingskontrakt til Fiskerstrand Verft innen batteriteknologi.

Fiskerstrand Verft har fått i oppdrag med Boreal om å konvertere MF Karlsøyfjord fra dagens LNG-fremdriftssystem til helelektrisk fremdriftssystem med batteri som kraftkilde.

«Karlsøyfjord» skal etter planen ankomme verftet ved årsskiftet. Fergen skal oppgraderes i henhold til DNV-GLs «battery power»-notasjon, der batteriene defineres som fartøyets primære energikilde i et nytt og moderne batterielektrisk fremdriftssystem.

Som en del av ombyggingen skal kjølesystemer, ventilasjonssystem og brann-/sikkerhetssystemer også oppgraderes. Eksisterende LNG-motorer skal fjernes, og nye moderne generatorer, inklusive rensesystem, skal installeres for å ivareta redundansen i systemene som sekundær energikilde.

Karlsøyfjord var også ved verftet høsten 2020 for å tilpasse den universelle utformingen ytterligere.

Siemens er valgt som systemleverandør og skal levere BlueDrive PlusC tavler, Energy Management System (EMS), ladesystemer og batterier i forbindelse med oppgraderingen. Acel vil ha ansvaret for all elektroinstallasjon om bord.

Fiskerstrand er meget godt fornøyd med tilliten Boreal viser når de velger å plassere kontrakten ved Fiskerstrand Verft. Dette er historisk en av de største kontraktene verftet har signert innen ombygging av seilende fartøy og viser at den kompetanse og erfaring verftet har bygget opp siste årene innenfor miljø og 0-utslipps teknologi, gjennom flere tilsvarende ombygginger, gir rederiene trygghet når de velger Fiskerstrand Verft.

Kontrakten er verdt i overkant av 140 millioner kroner.

– Vårt mål er å være ledende på miljøvennlig fergedrift. Vi har hatt et langt og godt samarbeid med Fiskerstrand, og vi ser nå fram til å jobbe sammen om dette oppdraget som både vil gi vesentlige besparelser for miljøet og økt kvalitet for våre reisende, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

 

25.06.21

Fiskerstrand Verft har inngått kontrakt med Buksér og Berging for å bygge om BB ORCA til servicebåt innen havbruksnæringen.

 

Fiskerstrand Verft har fått i oppdrag med Buksér og Berging om å installere avlusningssystem om bord i BB Orca for serviceoppdrag innen havbruksnæringen.

I tillegg til å installere avlusningssystemer skal det også utføres ytterligere arbeid for å tilpasse fartøyet for operasjoner inn mot havbruksnæringen.

BB ORCA ankom Fiskerstrand Verft 24.06 og arbeidet er planlagt til å ta ca. 11 uker.

Fartøyet er opprinnelig en 74.3m lang PSV som i sin tid ble bygget ved Aker Yards.

For Fiskerstrand Verft er dette en ytterligere bekreftelse på verftets kompetanse inn mot et viktig segment som er i kontinuerlig vekst og viser at de erfaringer som verftet har opparbeidet seg gjennom tilsvarende ombygginger og tidligere nybygg gir trygghet for våre kunder når de velger Fiskerstrand Verft.

Oppdraget ble vunnet i sterk konkurranse med Norske verft og gir verftet forutsigbarhet i en utfordrende periode for Norsk Industri.

 

20.04.20

Fiskerstrand Verft har inngått kontrakt med Smir Group for å bygge om Hydro Patriot (tidligere Island Spirit) til avlusningsbåt.

 

Fiskerstrand Verft har fått i oppdrag med Smir Group sitt datterselskap Hydrolicer Drift om å installere Hydrolicere ombord i Hydro Patriot for lusebehandling av laks i oppdrettsnæringen.

I tillegg til å installere Hydrolicer skal det også utføres ytterligere arbeid for å tilpasse fartøyet for operasjoner inn mot havbruksnæringen.

Hydro Patriot ankom Fiskerstrand Verft 17.04 og arbeidet er planlagt til å ta 11 uker.

Fartøyet er opprinnelig Island Spirit, en 73.6m lang MPSV som ble bygget i 2006 av Aker Brevik/Vard Brevik.

For Fiskerstrand Verft er dette en bekreftelse på verftets kompetanse inn mot et viktig segment som er i kontinuerlig vekst og viser at de erfaringer som verftet har opparbeidet seg gjennom tilsvarende ombygginger og tidligere nybygg gir trygghet for våre kunder når de velger Fiskerstrand Verft.

Oppdraget ble vunnet i sterk konkurranse med Norske verft og gir verftet forutsigbarhet i en utfordrende periode for Norsk Industri.

 

 

 

 

05.09.19

NYE KONTRAKTER TIL FISKERSTRAND VERFT.

Fiskerstrand har nylig inngått kontrakt med Fjord1 i forbindelse med ombygging av MF Volda

Totalt har Fiskerstrand Verft siste året inngått kontrakt på 3 større ombyggingsoppdrag til Fjord1, der Fiskerstrand før ferien leverte bilfergen Årdal tilbake til rederiet oppgradert til 100% batteri ferge. Årdal trafikkerer nå fergesambandet Sølsnes – Åfarnes.

Arbeidet med ombyggingen av MF Lærdal til batteri ferge startet nå i august og skal ferdigstilles i slutten av året.

Arbeidet med MF Volda skal skje nå i høst og verftet skal perioden bytte ut hovedmotorer og hjelpemotorer, øke gjennomkjøringshøyde rampedekk samt utføre generell oppgradering av systemene om bord.

 

 

 

 

31.05.19

HAVILA AURORA

Fiskerstrand Verft har fått i oppdrag av Axxis Geo Solution å bygge om Havila Aurora i forbindelse med Axxis sin satsing innen nodeseismikk.

Havila Aurora ankom Fiskerstrand Verft i begynnelsen av Mai for å starte arbeidet med å installere utstyr for nodeseismikk. I tillegg til dette skal Fiskerstrand også oppgradere innredningen, for å øke mannskapskapasiteten fra 36 til 41 personer, installasjon av osmose anlegg og generelt vedlikeholdsarbeid skal også utføres i perioden fartøyet ligger ved kai.

Dette er det tredje fartøyet som Fiskerstrand Verft har inne til ombygging for Axxis Geo Solution og verftet er godt tilfreds med å ha fått kontrakter både på ombygging av Geo Kaspian, Havila Fortune og Havila Aurora.

 

ABB, SINTEF og Fiskerstrand tester brenselceller for verdens første ombygging til en hydrogen hybrid ferge

Billingstad, Norway, 03 APril, 2019

ABB, SINTEF og Fiskerstrand tester brenselceller for verdens første ombygging til en hydrogen hybrid ferge

Testene skal gi svar på hva som skal til for å bygge om en eksisterende ferge til drift med batterier og hydrogenbaserte brenselceller.

ABB og SINTEF Oceans laboratorium i Trondheim skal utforske hvordan brenselceller og batterier best kan kombineres for å fungere optimalt på fergeruter. I tillegg testes hvordan disse energikildene best integreres med andre systemer i maskinrommet for Fiskerstrand. Resultatene vil også bidra med innsikt til fremtidig utforming av regelverk for bruk av hydrogen om bord.

Testene vil simulere forholdene fergen forventes å møte på en 10 kilometer lang rute for å sikre at fremdriftssystemet, inkludert brenselcellene, er robust nok for repetitiv bruk med høy belastning.

- Reell innsikt

- Vi forventer å få reell innsikt i hva vi trenger for å levere en ferge med hydrogenbasert brenselcelledrift til vårt HYBRIDskip-prosjekt, sier Kåre Nerem, Prosjektleder hos Fiskerstrand. –ABBs kunnskap om systemintegrasjon kombinert med SINTEF Oceans lange erfaring med maritime fremdriftssystemer og SINTEF Industris ekspertise innen brenselcelleteknologi, blir nøkkelen til løsningen her. Dette er nybrottsarbeid og sammen vil vi sikre at løsningen er optimal for den aktuelle ruten og fergen.

HYBRIDskip-prosjektet startet i 2017 og drives av Fiskerstrand. Det støttes av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova gjennom akseleratorprogrammet Pilot-E. Prosjektet skal levere en nullutslippsferge med hydrogen brenselcelle og er planlagt satt i drift på en norsk rute innen slutten av 2020.

- Prosjektet er et viktig steg mot praktisk bruk av hydrogenbaserte brenselceller for maritim fremdrift, forteller Jostein Bogen, Produktsjef for energilagring og brenselceller hos ABB. - Brenselceller kombinert med batterier er en sentral del av ABBs bærekraftsvisjon: elektriske, digitale og oppkoblede skip. Den viktigste verdien av testene blir å definere en optimal konfigurasjon av kraftsystemet, slik at både effektivitet og levetid på brenselcellene og batteriene maksimeres

Kutter klimagasser

ABB og SINTEF Ocean investerte sammen i et maritimt hybridlaboratorium i 2014, og igjen i fjor i en utvidelse med brenselceller for fremtidig utviklingsarbeid. - Sammen med SINTEF Industris hydrogen- og brenselcellelaboratorium vil oppgraderingen av hybridlaboratoriet bidra til ytterligere utvikling, validering og optimalisering av styringen for avanserte, maritime energisystemer, forteller Anders Valland, Forskningssjef for maritime energisystemer hos SINTEF Ocean.

- Fasilitetene har blitt en viktig katalysator for evolusjonen av hydrogenbasert kraftgenerering, kommenterer Borgen. - Muligheten for å utføre reelle tester med ulike hybride konfigurasjoner av kraftsystemet akselererer utviklingsprosessen og sikrer at vi lander på optimale løsninger som tilfredsstiller designkriterier og driftsprofil.

Hydrogenbaserte brenselceller er et lovende alternativ for å redusere klimagassutslipp radikalt. Kombinert med den mer etablerte batteriteknologien, kan brenselceller forenkle nullutslippsdrift og samtidig øke skipets aksjonsradius.

ABB og SINTEFs felles utviklingsprogram vil også søke gode løsninger for hydrogeninfrastruktur. I tillegg forventes resultatene fra testene å akselerere Sjøfartsdirektoratets arbeid med regulering, tilrettelegging for og godkjenning av hydrogen som drivstoff.

 

 

17.01.18

KONTRAKT PÅ OMBYGGING AV 2 FERGER TIL CANADA

Fiskerstrand Verft har inngått kontrakter med Canadisk rederi på ombygging av «Hiiumaa» og «Grete».

Fiskerstrand Verft inngikk i september 2018 kontrakter med Labrador Marine Inc på oppgradering av bil og passasjerfergene Grete og Hiiumaa.

Grete ankom Fiskerstrand Verft september 2018 og har i perioden frem mot avgang ved årsskiftet fått montert nye kjøreramper, modifisert eksisterende landstrømsystem til å dekke 600VAC 60Hz, installert et «Sewage treatment system», på grunn av lokale krav om utslipp til sjø, samt oppgradert innredning og lugarer. Rederiet har også endret navn på fartøyet til QAJAQ W. 

Hiiumaa ankom Fiskerstrand Verft i samme periode og verftet har nå, i påvente av endelige avklaringer, nylig signert en større avtale på å levere leddede kjøreramper spesial tilpasset for sambandet fergen skal betjene, en større utvidelse av dagens innredning og lugarer med egen VIP avdeling, samt levere og montere ny MOB-Båt.

For å øke komforten om bord i fergene har rederiet også valgt å installere slingrekjøler på begge fergene. På grunn av restriksjoner rundt ferskvann har rederiet også om bord i Hiiumaa investert i omvendt osmose anlegg for å produsere eget ferskvann om bord i fartøyet. Generelt vedlikehold og utvendig maling, både over og under vannlinje, er også en del av avtalt arbeidsomfang på begge fartøyene.

Både QAJAQ W (opprinnelig Muhumaa) og Hiiumaa var bygget ved Fiskerstrand med Multi Maritime MM 90 FC design. Fergene var levert i perioden 2010 og 2011, i en serie med 3 identiske ferger (Fiskerstrand bn. 63-64 og 65) til det Estiske rederiet Saarema Shipping Company Ltd, med is-klasse i henhold til Ice 1A. Fergene skal operere i området Strait of Belle Isle og på nordkysten av Labrador i Canada.

05.12.18

NY OMBYGGINSKONTRAKT TIL FISKERSTRAND VERFT

Skal bygge om MF Lærdal til batteriferge

Fiskerstrand Verft har fått i oppdrag med Fjord1 å oppgradere bilfergen MF Lærdal fra dagens dieselelektriske fremdriftssystem til helelektrisk fremdriftssystem med batteri som hovedkraftkilde.

Lærdal skal etter planen ankomme verftet medio august 2019 og skal i perioden frem mot jul installere batterier og ladesystem. Fergen skal oppgraderes i henhold til DNV-GL sin «battery power» notasjon, der batteriene defineres som fartøyets primære energikilde i et nytt batterielektriske fremdriftssystem.

Eksisterende kjølesystemer, ventilasjonssystem og brann/sikkerhetssystem blir oppgradert og tilpasset som en konsekvens av dette. Rederiet har også valgt å oppgradere dagens kontrollsystem.

Siemens er valgt som systemleverandør og skal levere BlueDrive PlusC tavler, Energy Management Systemet (EMS), ladesystemer og batterier i forbindelse med oppgraderingen. Isowest, Acel, Rolls-Royce Marine og Aeron blir også viktige bidragsytere i dette prosjektet

Fiskerstrand er meget godt fornøyd med at vi i løpet av 4 uker har signert kontrakter med Fjord1 på å bygge om både MF Årdal og MF Lærdal til miljøferger. Dette passer godt inn i verftets strategi om å være en attraktiv aktør for ombygginger av seilende fartøy til miljøvennlige skip.

MF Lærdal var levert av Fiskerstrand Verft i 1997, som bygg nr. 42, designet av Multi Maritime i Førde.

 

26.11.18

ØKER 400V STRØMKAPASITET PÅ LAND

Fiskerstrand bygger ut strømkapasiteten på land for å redusere utslipp ved egen kai.

Fiskerstrand Verft har i de siste årene hatt kontinuerlig fokus på tiltak for å forbedre miljøet ved eget anlegg og har nå investert betydelige midler i å utvide 400V kapasiteten ved egen kai.

Fra uke 49-2018 så har verftet mulighet til å tilby økt kapasitet på strøm fra land til våre kunder. Inn mot dagens miliøfokus, der rederiet nå bygger miljøvennlige skip, så er det flott at vi som verft også kan bidra til å redusere utslipp av skadelige klimagasser når fartøyene ligger ved kai her ved Fiskerstrand Verft, sier adm. dir. Magne Standal.

Kapasiteten som verftet nå kan tilby våre kunder er økt med 1600 kVA, som bidrar til at vi kan levere økt landstrøm tilsvarende et redusert utslipp på ca. 185.000 CO2 ekvivalenter.

I tillegg til det positive energi- og klimaregnestykket, vil en slik investering også være positivt for nærmiljøet med hensyn til støy og utslipp gjennom betydelig redusert behov for bruk av hjelpemotorer.

 

06.11.18

FISKERSTRAND VERFT SKAL BYGGE OM MF ÅRDAL TIL MILJØFERGE

Fiskerstrand Verft har fått i oppdrag med Fjord1 om å oppgradere bilfergen Årdal fra dagens dieselmekanisk fremdriftssystem til dieselelektrisk med batteri som energi kilde.

Årdal skal etter planen ankomme verftet 14 februar 2019 og skal i perioden frem mot ferien skifte ut dagens direktedrevne dieselmotorer med batterier. Fergen skal oppgraderes i henhold til DNV-GL sin «battery power» notasjon, der batteriene er definert som fartøyets primære energikilde i et nytt dieselelektriske fremdriftssystem. Det skal også installeres nye strømaggregat som sekundær energikilde.

Kjølesystemer, ventilasjonssystem og brann/sikkerhetssystem blir oppgradert som en konsekvens av dette.

Siemens er valgt som systemleverandør og skal levere BlueDrive PlusC tavler, Energy Management Systemet (EMS), ladesystemer og batterier i forbindelse med oppgraderingen. Isowest, Acel og Aeron blir også viktige bidragsytere i dette prosjektet

Fiskerstrand er meget godt fornøyd med å ha signert kontrakten med Fjord1, der verftets strategi innenfor miljøteknologi nå dreies over fra nybygg til større ombygginger som det fremste satsingsområdet til verftet

MF Årdal var levert av Fiskerstrand Verft i 2008, som bygg nr. 61, designet av Multi Maritime i Førde.

 

 

 

 

Risevegen 23 - 6035 Fiskarstrand