ombygging

Ombygging  » Ombygging av MF «Fannefjord»
img

Ombygging av MF «Fannefjord»

MF "Fannefjord" ombygget for LNG/batteri hybrid fartøy.
Denne løsningen representerer fremtidige muligheter innenfor det å ombygge eksisterende skip
til fremtidsrettede miljøvennlige fartøy
 
 
Gjennomføring:
- Fiskerstrand Verft AS installerte batteripakken om bord i MF "Fannefjord" i perioden mars/april 2015
- Tett samarbeid mellom verftet, Fjord1, designer og elektroleverandør
- Kontinuerlig dialog med Sjøfartsdirektoratet (NMA) for å imøtekomme regelverk
 
 
Installasjonskriterier:
- Gasstett batteri container bygd og integrert i skip
- Nødventilasjon, Ex-sone ved inn/ut luft
- Intern kjøling
- Vanntåke og sprinkler system for brannslukking
- EX- utstyr internt i container
- Deteksjon av gass, røyk, varme.
- Kameraovervåkning
 
 
Resultateffekt:
- LNG generator blir kjørt med optimal belastning ved overfart og terminal
- Ved kai/terminal anløp leverer generator effekt til en batteripakke
- Etter ESS Installasjon kjører MF "Fannefjord" 80% av seiletid med 1 LNG Generator
   - Batteripakke erstatter 1 stk GG i drift under overseiling.
 
 
Fordeler :
- Redusert utslipp av CO2
- Reduserte drift / vedlikeholdskostnader av GG
- Merkbar reduksjon i drivstoff kostnader.

Risevegen 23 - 6035 Fiskarstrand