ombygging

Ombygging  » Ombygging av «Frøy Merlin»
img

Ombygging av «Frøy Merlin»

Tidligere "Guard Merlin" service/supply båt ble rensket ned for alt utstyr for
​å bli ombygget til Aqua service/ "Frøy Merlin".
​Den skal brukes til avlusning av fisk ved hjelp av vann uten kjemikalier - Termolicer

Risevegen 23 - 6035 Fiskarstrand