ks/hms

MILJØPOLITIKK

Fiskerstrand Verft vil drive sin virksomhet på en slik måte at miljøet belastes minst mulig. Verftet vil følge pålagte lover og forskrifter og vil, innenfor økonomisk forsvarlige rammer, strebe etter å finne nye løsninger for å redusere utslipp og avfall. Dette fordrer blant annet et konstruktivt samarbeid med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Vi ønsker å prioritere en åpen kommunikasjon med ansatte, lokalsamfunnet og myndighetene om miljøspørsmål.

MILJØSATSING

Fiskerstrand Verft AS prioriterer forskning og utvikling, samt arbeid med utvikling av nye skipskonsepter innen fiskeri, skipsbygget for havbruk og bil-/passasjertransport. Samarbeid med rederi og forskningsmiljø som NTNU, SINTEF og Innovasjon Norge har gitt stor kompetansebredde og gode resultater. I dette arbeidet er det lagt vekt på erfaringen som bedriften har innen miljøforhold, energiøkonomisering og effektive konsepter. Fiskerstrand Verft AS har arbeidet systematisk med miljø- registrering i mange år. Internkontrollsystemet ved Fiskerstrand Verft AS har prosedyrer for å følge opp miljøtilstanden ved verftet, samt etablerte prosedyrer for avviks registreringer og forbedringstiltak.

Risevegen 23 - 6035 Fiskarstrand