Fiskerstrand Verft
Fiskerstrand Verft AS er et konkurransedyktig og solid verft som ligger i Sula kommune, ca. 22 km fra Ålesund sentrum. Nordvestlandet er et av de største og mest innovative maritime områder i verden og har en rekke spesialbedrifter innenfor skip og skipsutstyr.
Verftet-8.9.2016-Photo-P__l-Andre-M__seidv__g--4-.jpg

Verftsområdet

Verftet er i stadig utvikling for å møte nye utfordringer. Vi utvider og oppgrader for å være i forkant når det gjelder teknologi og gode arbeidsforhold innen vår bransje.

Verftsområdet dekker totalt 50.000m2, og 30.000m2 er utbygd med haller, bygninger og areal med fast dekke.

  • Haller og bygninger utgjør vel 5.000m2.
  • 300m kaianlegg, under utvidelse med skinnegående kraner.
  • Nye stasjonære kraner.
  • Dokk for fartøy inntil 150 m.
  • Maskineringsutstyr, mobilt og stasjonært, for store dimensjoner.
  • Moderne utstyr for feilsøking, oppretting og kontroll uten demontering.
Historikk

I 2009 feiret verftet 100 års jubileum.
Verftet ble etablert i 1909 av Peder E. Fiskerstrand under navnet Fiskerstrand Slip & Motorverksted.

Fra en beskjeden start har verftet hatt en jevn og økende oppdragsmengde, spesielt de siste årene.  Verftet har i dag ca. 160 ansatte. I tillegg tilfører vi distriktet mange årsverk gjennom bruk av faste underleverandører innen elektro, innredning/maling og innleid arbeidskraft for topp-avlastning i andre fag. Totalt kan det da arbeide mellom 180 og 250 personer på verftet daglig.

Verftsområdet er i stadig utvikling og utbygging for å møte nye utfordringer. Ikke minst ligger vi i forkant når det gjelder arbeidsmiljø og teknologi. Dette er viktig for vår konkurranseevne og effektivitet, og for å bli oppfattet som en attraktiv arbeidsgiver for de beste fagfolkene.

I spesialiserte prosesser må vi ofte søke løsningene selv. I løpet av de 100 årene bedriften har eksistert ser vi at det dukker opp utfordringer og problemer underveis, som vi må løse på stedet. Vår dyktige fagfolk har unik erfaring og kompetanse og en sjelden kreativ evne når det gjelder å kombinere gammel kunnskap og ny teknologi.Get Adobe Flash playerTibe Ålesund